Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Militarty demo - MONIQ by M & VhR

All items is avaiable at MONIQ's home: 5th floor, 179 Bui Thi Xuan str. - Hanoi
Contact: 0121 621 8283 | 0904 8028 90
Let's ready for our military!

-------------------------------

Outfits: MONIQ by M, VhR
Handmade bags: VhR
Location: where all is fair in love and war

handmade laptop bag from "áo chấn thủ" by VhR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét